Nối hoa quả (MOD, Unlimited Money) 9.9.9

Nối hoa quả (MOD, Unlimited Money) 9.9.9

Description of Nối hoa quả (MOD, Unlimited Coins/Money) Download free for android.

Post Title : Nối hoa quả (MOD, Unlimited Money) 9.9.9
Playstore Id : com.fruit.fruitlink.match.noihoaqua
Game Name : Nối hoa quả
Latest Version for android : 9.9.9
App/Game requires: Android 5.0+
Update Time/Day : 2020-02-20
Total Download’s : 1,000+
Application Ratting :
Game/App Votes : 137

Nối hoa quả Mod Apk (Unlimited Money) with latest version for android

What’s Mod?

  1. Unlimited Money
  2. Unlimited Coins/Gems
  3. Free Cash
  4. Unlimited Souls
  5. Free Shopping
  6. Unlimited Gold
  7. Unlimited Diamonds
  8. Unlocked All

Trò chơi nối hoa quả văn phòng được yêu thích nhất.
Mời bạn trải nghiệm Nối trái cây – hoa quả với các tính năng. Nó là Trò chơi kết nối trái cây với nhau(onet fruit)

✿ Các tính năng chính:
✔ Trải nghiệm với các màn chơi cổ điển cùng giao diện đồ hoạ đẹp mắt
✔ Nhiều cấp độ khó mới hấp dẫn
✔ Hỗ trợ cả điện thoại và máy tính bảng

✿ Cách chơi:
✔ Kết nối 2 trái cây với nhiều nhất là 3 đường thẳng
✔ Sau khi được kết nối thì chúng sẽ biến mất và mở ra khoảng trống để kết nối các trái cây khác
✔ Mỗi trò chơi bắt đầu với một thời gian nhất định, bạn phải gỡ bỏ tất cả các trái cây trên màn hình trước khi hết thời gian

Chúc bạn vui với trò chơi Nối trái cây!
Favorite fruit-linking game.
Invite you to experience Connecting fruit – fruit with features. It is an onet fruit game

Chính Main features:
✔ Experience the classic screen play with beautiful graphical interface
✔ Many exciting new difficulty levels
✔ Support both phones and tablets

✿ How to play:
✔ Connect 2 fruits with at most 3 straight lines
✔ Once connected, they will disappear and open up space to connect other fruits
✔ Each game starts with a certain time, you must remove all the fruits on the screen before the time runs out.

Have fun with the Fruit Matching game!

App Information of Nối hoa quả for android

Package Name com.fruit.fruitlink.match.noihoaqua
Version 9.9.9
Rating ( 137 )
Size 16.2 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2020-02-20
Installs 1,000+
Category Games, Puzzle
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *